A PANAX Integrált Egészségügyi Informatikai Rendszer az évek során az Eurotel-21 Kft. egészségügyi alkalmazásain végbement "törzsfejlődés" során alakult ki az 1995-óta üzemelő labor rendszer, az 1998-tól használatban levő járóbeteg rendszer, az 1999-ben fejlesztett központi kartonozó, a 2002-es háziorvosi és a 2003-as röntgen rendszer integrálásával.

Az egészségügyi alkalmazásaink "doyen"-je, az automatikus laborrendszer fejlődése jól mutatja azt az ívet, mely egy részről az informatikai infrastruktúra változásaiban, más részről a felhasználók igényeinek fejlődésében nyilvánult meg.

A kiépítés korai szakaszában (1995-98) a labor Novell szerveren futó dBase alapú adatbázisa DOS-os munkaállomásokon keresztül kezelte a kevés számú "inteligens" (többnyire félautomata) laborautomatát, illetve Clipper-en keresztül fogadta a kézi beviteli munkahelyek adatait. A kiépült kommunikációs rendszerben a labor 12 háziorvosi rendelővel tartott kapcsolatot, a rendelők, az ott dolgozó (kb. 50 praxis) háziorvos telefonvonalon keresztül, modem segítségével kérhették le az elkészült leleteket.

1998-ban kialakításra került a központi járóbeteg rendszer magja (helyi kartonozó, beutaló készítő, általános szakrendelői, statisztikai modulok ún. negyedik generációs relációs adatbáziskezelőre - 4GL RDBMS - alapítva), ezzel egy időben a labor rendszerét is korszerű 4GL RDBMS rendszer (Microsoft NT 4.0/SQL 7.0 alapon) váltotta fel. A felhasználói munkaállomások Windows 95-98 rendszerűek lettek. 1999-ben központi kartonozó került üzembe, 2000-ben már az összes érintett rendszer SQL 2000 alapon működött.

A fejlődés harmadik ütemében (2002) a központi járóbeteg (23 szakrendelés 40 számítógéppel) és labor (11 számítógép) rendszer mellett 20 család(házi)orvosi praxis kapott lehetőséget a PANAX rendszer által megvalósított Integrált Egészségügyi Informatikai Rendszer használatára. A röntgen rendszer 2003-as kiépítésével a beküldők (szakrendelők és a háziorvosok) a beteg összes leletéhez elektronikusan (szöveg és kép) is hozzáférnek.

Az integráció irányába történő továbblépés előnyei:

 • központosított erőforrások, tervezhető erőforrás igény, nyomon követhető produkciós ráta (pl. pontszámok);
 • egy helyen történő módosítás (frissítés) az eltérő verziók (programok, adatbázisok -BNO, WHO, gyógyszer, segédeszköz stb.) problémáját megoldja;
 • Teljes körű (járóbeteg, labor, családorvosi) átjárhatóság (közös beteg adatbázis, beutalás, előjegyzés, eredmény lekérés, akár képi formátumban -Rtg., UH, stb.- is);
 • Nyomon követhetőség (a beteg melyik rendelésen, mikor járt, jogosultság esetén diagnózisok, beavatkozások, felírt gyógyszerek stb.);
 • Közös statisztika készítés a központi (szakrendelések, labor, rtg. stb.) intézményeknél;
 • Azonnali finanszírozási mutatók (pl. pontszám) elérése a statisztikai rendszerben, akár napi, illetve gyakoribb periódusokkal is.

A PANAX rendszer felépítése

A PANAX rendszert az önállóan is működő alkotóelemek (alrendszer):

 • Járóbeteg;
 • Kartonozó;
 • Labor;
 • Röntgen;
 • Háziorvos,

kiszolgáló jellegű alkotóelemek:

 • Törzsadatok;
 • Statisztika,

valamint a kommunikációs (lokális -LAN- és kiterjesztett -WAN-) hálózat alkotják.

A rendszer moduláris, azaz bármelyik önálló alrendszer a kiszolgáló alkotóelemekkel együtt működőképes rendszert alkot. A rendszer a továbbiakban tetszőleges ütemezéssel bővíthető, bármely önálló alrendszer hozzáadásával.

A központi informatikai rendszer felépítése

Az informatikai rendszer legalább egy adatbázis kiszolgálót (járóbeteg és/vagy labor/röntgen), hibatűrő és adatbiztonságban kellő szinten álló szerver hardveren futtatva, Microsoft Windows 2000 szerver programmal, MS SQL 2000 adatbázis kezelővel és kellő számú kliens licenccel, legalább a beintegrálásra kerülő osztályok számával egyező munkaállomást tartalmaz, mindez strukturált lokális hálózattal összekötve, egy automatikus rendszerbe integrálva.

A rendszer felhasználó oldali szoftverei futtathatók IBM AT kompatibilis személyi számítógépeken, melyek legalább Windows 98 futtatására alkalmasak.

Kommunikációs hálózat

A központi telephelyen a lokális (LAN) hálózattal szemben követelmény a min. 10 Mbps sebességű technológia (előny az ennél nagyobb - 100 Mbps- sebesség), az Ethernet és a TCP/IP kompatibilitás.

A kihelyezett egységek (külön telephelyek, háziorvosi szolgálatok) és a központi (kartonozó, járóbeteg, labor, röntgen stb.) rendszer közötti kapcsolattartást (integráció) egy (az internetet pl. ADSL-en keresztül felhasználó) rejtjelzéssel védett kommunikációs közeg végzi (lásd Egészségügyi intézmények több telephelyes működése védett adatvonalakon ábra).

A távoli egységekkel való online kapcsolattartásra a központban megfelelő sebességű (min. 512/128, internetezés esetén 768/128, illetve 1500/384 Kbps) fix IP címes vállalati ("business") ADSL vonali internet összeköttetés (ADSL vonal, modem és router telepítése) kialakítására, valamint a rejtjelzett védelmet megvalósító VPN (Virtual Private Network) berendezés (VPN-100) telepítésére is szükség van.

A külön telephelyeken, háziorvosi rendelőkben "normál" 384/64 Kbps sebességű ún. DHCP IP címes "office" ADSL vonal és modem bekötésére van szükség. Az ADSL router fukciókat a telepítendő védelmi funkciókat ellátó VPN-100S VPN berendezés végzi el.

A PANAX rendszer elemei

Járóbeteg rendszer

A Járóbeteg rendszer a szakrendelések munkájának, az azonnali labor, röntgen, osztályos diagnózis (szöveges és kép információk) hozzáférésének megkönnyítésére, a jelentési kötelezettségek teljesítésére szolgál.

A rendszer a központi (és központilag karbantartott, frissített) erőforrásokat (beteg, orvos, beutalás/előjegyzés, BNO, WHO, beteg vizsgálatok és eredmények, gyógyszer, segédeszköz stb.) használja. A központi erőforrásokat megosztja a többi alrendszerrel (Kartonozó, Labor, Röntgen, Háziorvos stb.). Az elkészült leleteket ki lehet nyomtatni, illetve azok elektronikusan más osztály számára is hozzáférhetők a PANAX rendszeren keresztül. A beteg elektronikusan (és papíron is) beutalható más rendelésre.

Kartonozó/Előjegyző

A Központi Kartonozó az intézmény összes osztályának kiszolgálását végzi, az osztályok-orvosok-beosztások-rendelések összeállítása után beteg beutalást, előjegyzést vehet fel.

Funkciók:

 • Kartonozó;
 • Beosztás (melyik osztályon, melyik nap, mettől-meddig, melyik orvos rendel);
 • Felosztás (férfi/női);
 • Bontás (műtét/gipszelés stb.);
 • Előjegyzés;
 • Előjegyzés naptár;
 • Adott heti beosztás.

Labor

A Laboratóriumi Rendszer nagymértékben automatizált működést tesz lehetővé, egy központi (automatizált működésű) egészségügyi laboratórium, valamint a labor által kiszolgált ambuláns szervezetek (szakrendelők, háziorvosi rendelők) tevékenységének informatikai, számítástechnikai kiszolgálása által.

A központi laborrendszer a háziorvosok, szakrendelők által vizsgálatra beutalt betegek regisztrálása (elektronikus, vagy papír beutaló és TB kártya elvétel) során ún. napi sorszámot ad ki a betegnek. A napi sorszámhoz a központi (személyi) törzsállomány alapján hozzárendelik a beteg adatait, illetve felveszik az új beteget. A napi sorszám alapján levett minták (vér, vizelet stb.) a sorszámhoz és vizsgálathoz rendelt ún. bar-code-ot kapnak (nyomtatás), mely alapján a teljesen (pl. Olympus) vagy részben automatizált működésű automaták a vizsgálatnak megfelelő eredményeket a labor központi (SQL) adatbázisába a beutalt páciens eredménytáblájába berakják. A labororvos általi validálás után az eredmények postázásra kerülnek, nyomtatott eredmény postázásával, illetve az elektronikus összeköttetéssel rendelkező beküldők (pl. háziorvos, szakorvos) felé elektronikusan. A központi laborrendszer elektronikus kapcsolatban áll a központi járóbeteg (ambuláns) informatikai rendszerrel, a törzsadatokat (beteg, orvos, BNO, WHO, beteg vizsgálatok és eredmények stb.) közösen kezelik.

Röntgen

A Röntgen rendszer betegfelvételi (adminisztráció), átvilágító, szkenner, képleletező, orvosi leletező munkahelyekből, adat- és képtároló szerver(ek)ből áll. A betegadatokat, beutalásokat, diagnózisokat, kórtörténetet a rendszer a központi (a járóbeteg, labor, háziorvosi rendszer által is használt) SQL adatbázisban, a digitalizált képeket egy képtároló SQL adatbázisban tárolja.

Adminisztráció modul:

 • Betegfelvétel;
 • A beteg törzsadatainak, azonosítási információinak tárolása, módosítása;
 • Új beteg felvétele a (központi) nyilvántartásba;
 • Beutaló alapján, illetve helyi beutalással vizsgálat(ok) felvétele;
 • Vizsgálat automatikus hozzárendelése az eszközökhöz (szkenner, átvilágító);
 • Orvosi leletezés után leletek készítése, nyomtatása;
 • Előjegyzési időpontok kiadása;
 • Beutalók írása;
 • Elektronikus beutalás más osztályra.

Szkennelő modul:

 • A felvett vizsgálat alapján a beteghez tartozó, filmen tárolt képek digitalizálása (beszkennelése).

Átvilágító modul:

 • A beteghez rendelt vizsgálatok alapján az (analóg kimenetű) átvilágítón készült kép(ek) digitalizálása, az adott vizsgálathoz rendelése.

Orvosi leletező modul:

 • A képek leletezése során végzendő képmanipulációk (nagyítás/kicsínyítés, forgatás, invertálás, tükrözés);
 • A képek orvosi leletezése;
 • Képek archívumból történő előkeresése.

Háziorvosi Rendszer

A Háziorvosi alrendszer a háziorvos által végzett beavatkozásokat egy, a helyi (háziorvosi szolgálatnál levő) gépen futó SQL adatbázisban (MSDE) tárolja. A központi (kartonozó, járóbeteg, labor, Rtg stb.) rendszerrel való kapcsolattartást (integráció) egy (az internetet pl. ADSL-en keresztül felhasználó) rejtjelzéssel védett kommunikációs közeg végzi. Integrált (online) esetben a központi (és központilag karbantartott, frissített) erőforrásokat (beteg, orvos, BNO, WHO, beteg vizsgálatok és eredmények, gyógyszer, segédeszköz stb.) is tudja használni. Nem integrált (offline) esetben minden a helyi gépen levő adatbázisban tárolódik. Ez esetben a frissítéseket (BNO, WHO, gyógyszer, segédeszköz) a praxisnak kell megoldania (frissítés CD-ről).

Kiszolgáló alrendszerek

A PANAX rendszer <Törzsadatok> funkciójával a helyi, vagy központi törzsadatok megtekintésére, részbeni módosítására van lehetőség.

Törzsadat funkciók:

 • Felhasználók nyilvántartása, módosítása;
 • Gyógyszerek megtekintése;
 • BNO, WHO kódok megtekintése;
 • Beutaló intézmények, osztályok nyilvántartása;
 • Receptre ráírandó kiszerelések nyilvántartása;
 • Nővéri-, orvosi beavatkozások nyilvántartása;
 • Magisztrális gyógyszerek létrehozása;
 • Gyorsbillentyűk definiálása.

A PANAX rendszer <Statisztika> menüpontjával indítható a helyi, vagy központi statisztika elkészítése. A PANAX rendszer a megfelelő statisztikákat automatikusan készíti, azok kinyomtathatók, illetve beküldhetők az OEP-nek.